Geschiedenis van de Eikenwal.

   Voorbeschouwing.

De Eikenwal is misschien wel de meest interessante plek in Vierhouten.
Natuurlijk hangt het er vanaf vanuit welk gezichtspunt een en ander wordt bekeken om vast te stellen wat het meest interessant is. Voor de Eikenwal geldt echter, dat deze een topper is gezien vanuit meerdere kanten.

Allereerst met betrekking tot de bewoners. Veel mensen vinden natuurlijk zichzelf het belangrijkst. Zal ook wel gelden voor veel Eikenwalbewoners. En de ander, daarvoor geldt toch meestal wel dat deze geen zaak is van bijzondere interesse. Ook de buurtbewoner niet. Geldt niet voor iedereen op de Eikenwal. We komen daar nog op terug. Want om het interessante van de Eikenwal zo maar even in 1 pagina van een website te vangen, dat is een onmogelijke taak. Temeer, omdat we willen proberen de Eikenwal ook nog van andere kanten te belichten.

We hebben ons daarom voorgenomen om de Eikenwal te beschrijven in de vorm van een feuilleton, dus in meer afleveringen. Maar wel in historisch perspectief. En we beginnen met het grijze verleden.

Hopelijk is er op deze website zoveel ruimte, dat alle afleveringen daarop bewaard kunnen blijven
Hopelijk ook zullen de lezers daarop commentaar leveren, zodat de beschrijving van de geschiedenis van de Eikenwal voortdurend kan worden bijgeschaafd en aangevuld. Pas dan komen de voordelen van internet tot hun recht. Bovendien is dat eigenlijk wel wenselijk, omdat deze pagina's zijn voorzien van snelkoppelingen, die verwijzen naar andere (oudere) pagina's. Klik daarvoor ook af en toe eens op een afbeelding.


Foto van de auteur

Foto van de auteur::  

Commentaar etc. gaarne aan de schrijver: cquene@eikenwal.nl


Natuurlijk zijn ook uw bijdragen tot de geschiedenis van de eikenwal welkom.

Een vervolg-aflevering volgt zo spoedig mogelijk. Bezoek dus regelmatig even dit onderdeel van de site http://www.eikenwal.nl

Verder naar Deel 1 van De Geschiedenis van de Eikenwal

Naar de Geschiedenis-Inhoud en van daar terug naar de huidige Eikenwal


NB: De mooiste bladindeling in Windows 98 InternetExplorer 5 e.v. voor De Geschiedenis van de Eikenwal, kies:
        Beeldschem: 800x600 hoge kleuren (16 bits).   Tekstgrootte: middelgroot.   Venster maximaliseren
        Venster: Knoppenbalk: kleine pictogrammen zonder tekst,: achter de menubalk plaatsen.   Adresbalk (aanvinken)


Navigeren: in deel 2 zijn daarvoor drie methoden geschikt:
1. Via de tekst: - Klik op een onderlijnd item en daarna op een gelijknamig idem om terug te keren;
2. Via de afbeeldingen: - Klik er zolang op totdat er geen nieuwe afbeeldingen meer verschijnen
      (soms enkele keren op dezelfde) en klik dan op een volgende afbeelding of op of  .
3. Van pagina naar pagina: - Klik steeds op "volgende pagina" onderaan.