Wegen of paden in het struikgewas: album CorQ Alg 1996: foto 50-1
Struikgewas: - de "paden" zijn moeilijk te fotograferen -