Carré: album CorQ Alg 1996: foto 66-3
Carré: rechthoekige grondvlakken met eiken rondom